Ik teken mensen en dieren. Door vormen te verschuiven en te herhalen wordt een geheel bereikt waarin je altijd op zoek kunt blijven. Ik denk dat de realiteit voor ons ongrijpbaar is en dat we een illusie, een schijn van een samenhangend verhaal voor onszelf hebben geweven.

Alles wat we zien, horen en voelen en waar we zelf het centrum van zijn, zijn lichtflakkeringen, schaduwen, lijnen, luchttrillingen, een aanraking, enz…. die we vanaf ons prilste bestaan met elkaar moeten zien te verbinden tot een plaats waarin we ons thuis kunnen voelen.

Elk van ons neemt zijn eigen “thuis” altijd mee, waar hij of zij ook heengaat. Daarom vind ik telkens met mijn tekeningen en grafisch werk een nieuw verhaal dat nooit af is en begin weer opnieuw.

Ik begin bij het onbegrijpelijke en eindig bij het onbegrijpelijke. Al associërend op een vorm, dit kan een mens zijn, een dier of gewoon een vlek, ontstaat dan het verhaal dat ik moet volgen.

Om dit te ontdekken moet ik stevig lijnen zetten, arceringen extra aanvetten, vormen laten verdwijnen (nooit helemaal) vormen aanzetten.

Gummen, krassen, polijsten. Zoals ieder mens moet ik al associërend mijn wereld in elkaar zetten maar ik ben ook als een archeoloog mijn associaties aan het opgraven.

De bouwstenen, de fundamenten van mijn “thuis”. Benieuwd naar hoeveel lagen ik kan vinden die nog verstopt zitten. In mijn tekeningen moet dit gewroet in de grond zichtbaar blijven, de zekerheid van het verhaal moet afsteken tegen het uitgestrekte landschap van vergeefsheid.

Ik vul vellen papier met mensen en dieren die ik in een landschap weef in zeer complexe en volle composities. Ik teken met houtskool omdat ik daarin heel scherp maar ook heel zacht kan tekenen. Met een hard stuk houtskool kras je in het papier, met een zacht stuk houtskool maak je prachtige grijzen die je het papier op streelt.

Opleiding:

1986 – 1988 Vredeman de Vries, Leeuwarden

1988 – 1992 Academie Minerva,  Groningen

Jury rapport verhalen in het landschap:

juryrapport “Verhalen in het landschap” (van Anne Feddema, Christiaan Kuitwaard, Tryntsje Nauta, Gerrit Terpstra en Tjibbe Hooghiemstra)

De tekeningen van deze kunstenaar staan, kunsthistorisch gezien, in een lange, grafische traditie. Zijn werk, veelal zwart-wit, heeft een stoere, gebeeldhouwde kwaliteit maar is tegelijkertijd, poëtisch met een hang naar het symbolisme en de jugendstil. Wij zijn bijzonder benieuwd naar het werk wat hij gaat maken en zullen zijn ontwikkeling met bijzondere belangstelling volgen. Alle redenen om hem uit te kiezen voor de masterclass en het komende traject.

 

Kritiek in de krant:

Leeuwarder Courant bij de tentoonstelling “Tekeningen” in de “Lawei” te Drachten:

Mark Algra werkt met houtskool, maar hij doet dat anders, geen fijne arceringen maar forse lijnen en grote vlakken. Hij combineert in zijn tekeningen herkenbare vormen van mensen, dieren en landschappen met abstracte vlakken en onbenoembare vlekken en lijnen. Zijn werk wordt steeds krachtiger van vorm en feller van lijn en er komt steeds meer vaart en diepte in. 

Hij weet zijn vormen ook steeds beter tot een samenhangend geheel te smeden doordat hij zijn aandacht meer richt op het totaalbeeld en minder op het verhaal van de voorstelling.

Exposities

Novene – 40 x 40

8 Oktober t/m 31 Oktober 2021

Groepsexpositie van het Grafisch Atelier in galerie H47 in Leeuwarden.

 

Intaglio Frisia – Panta Rhei

25 Oktober t/m 1 December 2019

Groepsexpositie in het Grafisch Atelier Friesland te Leeuwarden, FrieslandAansluitend bij de grafiekmanifestatie Grafiek 2019 die plaatsvindt op locaties door het hele land.

 

Kunstroute “Open Stal”

20 Juli t/m 18 augustus 2019

Groepsexpositie met deelnemers aan de masterclasses: “Verhalen in het landschap” in Oldeberkoop, friesland.

 

Masterclass expositie “Verhalen in het landschap”

14 April t/m 5 Mei 2019

Groepsexpo met deelnemers van masterclasses: “Verhalen in het landschap”

Steven Sterk te Gorredijk.

 

Deelname aan Masterclasses: ”Verhalen in het landschap”

Januari t/m 14 April 2019

Door jury van “Verhalen in het landschap” verkozen om deel te mogen nemen aan de masterclasses.

 

Expositie “Verhalen in het landschap”

7 Oktober t/m 28 Oktober 2018

CAV-gebouw te Oldeberkoop.

Met 14 andere kunstenaars geselecteerd voor de masterclasses.

 

Expositie “TOUCH MY HEART BY TRUST”

5 juli t/m 4 augustus 2018

Eigen inbreng met thema: “Seekers/believers”

Groepsexpositie met Marjan Beuker, Klasiena Soepboer, Robert van Westendorp in het kader van het project van artemisia: “TOUCH MY HEART” in Galerie Artemisia te Leeuwarden, Friesland.

 

expositie: OFF/KEY

15 oktober t/m 3 december 2017

CAV-gebouw te Oldeberkoop.

Met 14 andere kunstenaars geselecteerd voor de masterclasses.

 

Grafisch Atelier Friesland in Fries Museum

19 t/m 24 September 2017

Op de derde verdieping van het Fries Museum was er een demonstratie steendrukken. Ook hingen er werken van verschillende kunstenaars van het GAF. Men kon zien hoe nieuwe kunstwerken werden gemaakt met deze mooie druktechniek.

Op zondag 24 september kon je op vertoon van je toegangsbewijs van het Fries Museum op het Grafisch Atelier gratis een korte workshop “lithografie light “volgen.

 

Grafisch Atelier Friesland: Grens/Werk

11 februari t/m 20 mei 2017

Grafiek project van het Grafisch Atelier Friesland

Over de begrenzing van je werk, maar ook hoe kunnen we inside the box, outside the box denken en prenten maken.

 

Grafisch Atelier Friesland

1 October t/m 30 Oktober 2015

Groepsexpositie van grafische kunstenaars van het Grafisch Atelier Friesland.

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

 

Expositie 17, opening Grafisch Atelier Friesland

6 maart t/m 6 mei 2015

Verschillende kunstenaars, die de afgelopen 17 jaar op het Grafisch Atelier Friesland hebben gewerkt, tonen etsen, litho’s, hout-, linoleum- en zeefdrukken en andere technieken.

Tevens was dit de opening van het Grafisch Atelier Friesland in de Haniahof te Leeuwarden.