Ik ben geselecteerd voor de masterclasses!

Het was een mooie slotdag van de tentoonstelling: “Verhalen in het landschap” in Oldeberkoop. Vooral toen ik werd uitverkoren om mee te mogen doen aan de masterclasses!

Heel trots ben ik op het onderstaande juryrapport van Anne Feddema, Christiaan Kuitwaard, Tryntsje Nauta, Gerrit Terpstra en Tjibbe Hooghiemstra:

De tekeningen van deze kunstenaar staan, kunsthistorisch gezien, in een lange, grafische traditie. Zijn werk, veelal zwart-wit, heeft een stoere, gebeeldhouwde kwaliteit maar is tegelijkertijd, poëtisch met een hang naar het symbolisme en de jugendstil. Wij zijn bijzonder benieuwd naarhet werk wat hij gaat maken en zullen zijn ontwikkeling met bijzondere belangstelling volgen. Alle redenen om hem uit te kiezen voor de masterclass en het komende traject.